Analityka internetowa dla serwisu internetowego

Często właściciele firm internetowych inwestują duże środki w tworzenie stron internetowych, rozwój, reklamę i promocję, ale nie osiągają oczekiwanych rezultatów — wydaje się, że pieniądze wydzielane  na poprawę zasobu internetowego idą donikąd (brak sprzedaży). Dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź jest prosta — w celu zwiększenia sprzedaży i pomyślnego rozwoju strony trzeba gromadzić dane związane z jej działaniem i wpływem na sprzedaż. Analizować i interpretować uzyskane dane liczbowe i w zależności od konkretnych celów i zadań firmy, na ich podstawie podejmować świadome decyzje dotyczące dopracowania strony, wykorzystania tych lub innych kanałów reklamowych, zarządzania biznesem.

Systemy analityczne mają za zadanie pomóc właścicielom, menedżerom i marketerom w zbieraniu danych statystycznych.

Co to jest analityka internetowa?

Analityka internetowa to zestaw narzędzi i metod służących do zbierania, mierzenia i analizowania zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Głównym zadaniem analizy jest zbieranie danych statystycznych za pomocą log-analizatorów lub serwisów licznikowych i prezentowanie ich w formie czytelnej dla człowieka.

Analityka internetowa – https://sempai.pl/oferta/analityka-internetowa/ per se nie jest rozwiązaniem dla rozwoju strony internetowej czy wzrostu sprzedaży — dostarcza jedynie danych na temat zachowań użytkowników na stronie. Analiza i interpretacja wskaźników, sporządzenie zadań mających na celu ulepszenie witryny, zmiany w kampaniach reklamowych spoczywa na barkach marketera internetowego lub specjalisty-analityka.

Komu i do czego potrzebne są dane z analityki internetowej?

Właściciel lub kierownik przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie rozwojem strony poprzez dokładne zrozumienie jej zasad i zgromadzonych statystyk.
 • Analiza skuteczności interakcji strony internetowej z potencjalnymi i obecnymi klientami.
 • Obniżenie kosztów wsparcia i promocji zasobu poprzez optymalizację kosztów.
 • Wzrost przychodów ze sprzedaży internetowej.
 • Nadzór nad kierownikiem działu sprzedaży, marketingu internetowego oraz innymi specjalistami zaangażowanymi w zapewnienie funkcjonowania i promocji strony.

Kierownik działu sprzedaży

 • Analiza skuteczności kampanii reklamowych i źródeł ruchu.
 • Opracowanie i dostosowanie planów sprzedaży.

Specjalista ds. marketingu internetowego

 • Analiza skuteczności kampanii reklamowych i źródeł ruchu.
 • Opracowanie strategii marketingowych w celu pozyskania nowych i powrotu istniejących lub „starych” klientów.
 • Analizowanie użyteczności strony dla odwiedzających.
 • Znalezienie i wyeliminowanie problematycznych stron i elementów funkcjonalnych serwisu.

Dlaczego potrzebujemy analityki internetowej?

 • Automatyzacja procesów. Nowoczesne narzędzia do analityki internetowej, po odpowiednim skonfigurowaniu, pozwalają w ciągu kilku sekund zautomatyzować uzyskanie niezbędnych danych za dowolny okres.
 • Widoczność informacji. Za pomocą wykresów i tabel analityk lub marketingowiec internetowy może formułować rozsądne sugestie dotyczące rozwoju zasobu, inwestycji w ten czy inny kanał przyciągania ruchu.
 • Obniżenie kosztów przyciągania gości. Obiektywna ocena ROI (wskaźnik zysków i strat) wszystkich kampanii internetowych za pomocą Google Analytics i innych narzędzi pomoże wybrać najbardziej opłacalne kanały reklamowe i obniżyć koszty pozyskania nowych i powrotu obecnych klientów.
 • Zwiększenie konwersji. Analizując zachowanie użytkowników na stronach witryny przed osiągnięciem celu lub transakcji, można zidentyfikować słabe strony i punkty w lejku sprzedażowym — punkty, w których odwiedzający najczęściej odmawiają dokonania zakupu.

Comments are closed.