SEO content — co to jest?

CONTENT

Panuje powszechne błędne przekonanie, że SEO content to artykuły przeznaczone wyłącznie dla robotów. W rzeczywistości teksty SEO są unikalnymi, dosłownymi i interesującymi dla czytelników artykułami, z tą różnicą, że zawierają nieco więcej słów kluczowych niż zwykłe artykuły (reklamowe, blogowe, informacyjne itp.).

SEO content — co to jest?

SEO-copywriting to praca copywritera polegająca na tworzeniu contentu i pisaniu tekstów SEO. Teksty SEO są głównym narzędziem promocji stron w wyszukiwarkach. Taki tekst charakteryzuje się obowiązkową obecnością słów kluczowych i spełnieniem dodatkowych wymagań.

Co powinien wiedzieć początkujący SEO-copywriter?

Podczas gdy wymagania stawiane prostym tekstom to umiejętność czytania, łatwość odbioru i ładunek semantyczny, teksty SEO muszą również uwzględniać unikalność, określoną liczbę wystąpień „słów kluczowych” i użycie znaczników.

Przeanalizujmy te pojęcia bardziej szczegółowo:

Unikalność

Jest to pierwsza rzecz określana przez wyszukiwarki. Indeks wyszukiwarek zawiera tylko te strony, których treść jest unikalna. Wyszukiwarki mogą nawet karać strony zawierające tekst, który nie jest unikalny. Służby, które określają unikalność, nazywane są antyplagiatowymi i zazwyczaj wykorzystują dwa parametry — shingle i GAP.

Gont to konkretny fragment tekstu sprawdzany przez serwis antyplagiatowy, a GAP to nachylenie gontu. Program antyplagiatowy sprawdza wszystkie dokumenty zamieszczane w sieci pod kątem obecności w tekście podobnych gontów. Niepowtarzalność dokumentu zależy od długości gontu.

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe to zapytania wyszukiwane przez interesującą nas grupę docelową. A zadaniem copywritera jest napisanie unikalnego i ciekawego artykułu, w którym te „klucze” będą występować z odpowiednią częstotliwością.

Niektórzy klienci określają liczbę „słów kluczowych” w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podczas gdy inni od razu proszą o umieszczenie w tekście słów kluczowych z określoną częstotliwością. Za optymalne uważa się jedno lub dwa wystąpienia na tysiąc znaków.

Lokalizację „słów kluczowych” najlepiej jest uzgodnić z klientem z wyprzedzeniem. Standardowo słowa kluczowe najlepiej rozłożyć równomiernie w całym tekście, pamiętając, że nie powinny one występować na początku zdań.

Słowa kluczowe mogą być używane w tekście w wystąpieniach bezpośrednich i pośrednich. O ile nie zaznaczono inaczej, copywriter powinien stosować bezpośrednie wystąpienie „słów kluczowych”.

Złożone słowa kluczowe składające się z kilku wyrazów mogą być podzielone przecinkiem, myślnikiem, dwukropkiem, nawiasem (otwartym lub zamkniętym), cudzysłowem i średnikiem. Wyrazów nie można oddzielać kropką, znakiem zapytania ani wykrzyknikiem.

Comments are closed.